West Notarissen

 

West Notarissen

 

West, Geassocieerde Notarissen

Gulden Vlieslaan 34 A
8670 Koksijde
Tel. (058) 53.20.10
Fax. (058) 52.29.57

BV
BTW BE 0713613855
RPR Gent
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie West-Vlaanderen

 

Peter DE BAETS
Notaris

Talenkennis: Nederlands, Frans en Duits

Liselotte DE KOCK
Notaris

Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels

Jean-Charles DE WITTE
Notaris

Talenkennis: Nederlands en Frans

Christoph CASTELEIN
Notaris

Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels en Spaans

Arne DE GEETER
Notaris

Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels

Anke HENDRIKS
Kandidaat-notaris

ah(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 15

Bart DEMYTTENAERE
Master in de rechten

bd(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 11

Afwezig op vrijdag

Eline FEYS
Master in het notariaat

ef(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 93

Marie-Line VIAENE
Notarieel medewerkster

mlv(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 14

Magali VAN WYMERSCH
Notarieel medewerkster

mvw(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 13

Afwezig op maandagnamiddag, woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag

Shauny DE NYS
Notarieel medewerkster

sd(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 12

Malika DEBROCK
Notarieel medewerkster

md(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 90

Aïsha MONNENS
Notarieel medewerkster

am(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 92

Sophie LEJUSTE
Notarieel medewerkster

sl(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 91

Afwezig op woensdagnamiddag

Belle MOERMAN
Notarieel medewerkster

bm(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 18

Elke VERSCHUEREN
Notarieel medewerkster

boekhouding(plaats the 'at' sign hier)westnotarissen.be
Tel. 058 53 20 16

 

Werken in ons kantoor?

 

Immo

Online verkoop € 395.000

Huis
Rijselseweg 54
8900 Ieper

 
 
 

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

1 op 1 met de notaris: Helena over het dossier dat haar altijd zal bijblijven.

23 januari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Helena ons over een dossier dat haar voor altijd zal bijblijven.

Bron: Fednot

 
 

West, Geassocieerde Notarissen

Gulden Vlieslaan 34 A
8670 Koksijde
Tel. (058) 53.20.10
Fax. (058) 52.29.57

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:15   13:45 > 17:30  
D 08:30 >  12:15   13:45 > 17:30  
W 08:30 >  12:15   13:45 > 17:30  
D 08:30 >  12:15   13:45 > 17:30  
V 08:30 >  12:15   13:45 > 17:30  
Z gesloten  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

Paasmaandag
10 april 2023

Dag van de Arbeid
1 mei 2023

O.H. Hemelvaart
18 mei 2023

Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Opgelet met de GPS die soms een verkeerde locatie aangeeft.

Het kantoor is gelegen op het kruispunt van de Gulden Vlieslaan en de Gaston Lejeunelaan.

Parking

Ruime parkeergelegenheid voor het kantoor.

Historiek

Simpelaere Benoit

Cornille Auguste

Florizoone Auguste-Jean
tot 01/01/1903

Vanneste Emile
01/01/1903 - 01/01/1905

Vermast Honoré
01/01/1906 - 01/01/1923

Verdievel Adelson
01/01/1905 - 01/01/1925

Floor Auguste
01/01/1922 - 01/01/1926

Vermast Benoni
01/01/1923 - 01/01/1932

Florizoone Daniel
01/04/1936 - 28/05/1958

Gorissen Jan
28/05/1958 - 05/06/1959

Vanden Bussche Karel
05/06/1959 - 19/01/1982

Vanden Bussche Marc
19/01/1982 - 23/04/2009

Verlofperiodes

2023

Paasmaandag
10 april 2023

Dag van de Arbeid
1 mei 2023

O.H. Hemelvaart
18 mei 2023

Pinkstermaandag
29 mei 2023

Nationale feestdag
21 juli 2023

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2023

Allerheiligen
1 november 2023

Wapenstilstand
11 november 2023

Kerstmis
25 december 2023

2024

Nieuwjaarsdag
1 januari 2024

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .